สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 25 ม.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 6,718 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 6,566 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 152 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 167,922 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,659 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 119,274 ราย กำลังรักษา 81,532 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,391,357 ราย หายป่วยแล้ว 2,287,768 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 12 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 22,057 ราย