สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 31 ม.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 8,008 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 7,842 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 166 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 217,107 ราย หายป่วยกลับบ้าน 8,215 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 165,556 ราย กำลังรักษา 84,319 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,440,542 ราย หายป่วยแล้ว 2,334,050 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 16 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 22,173 ราย