สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 5 ก.พ. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 10,490 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 10,273 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 217 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 262,687 ราย หายป่วยกลับบ้าน 8,479 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 206,894 ราย กำลังรักษา 88,463 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,486,122 ราย หายป่วยแล้ว 2,375,388 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 21 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 22,271 ราย