นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า รถจักรยานยนต์สาธารณะ (จยย.) ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการเดินทางที่ประชาชนเลือกใช้บริการ เพราะมีความสะดวกรวดเร็ว เข้า-ออกซอยหรือถนนที่มีขนาดเล็กได้อย่างคล่องตัวกว่ารถโดยสารประเภทอื่น ซึ่ง ขบ. ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการให้บริการรถ จยย. สาธารณะให้มีความปลอดภัยและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน อาทิ การจัดผู้ตรวจการลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและตรวจสอบการให้บริการรถ จยย. สาธารณะต่อเนื่องเป็นประจำ โดยรถ จยย. ที่สามารถนำมารับส่งผู้โดยสารได้ต้องจดทะเบียนเป็นรถ จยย. สาธารณะ (ป้ายเหลือง) ต้องมีที่ตั้งวินตามที่ได้รับอนุญาตและให้บริการในเส้นทางหรือพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 

ส่วนผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถ จยย. สาธารณะ ต้องแต่งกายตามที่ราชการกำหนดและสวมเสื้อวินที่แสดงบัตรประจำตัวและหมายเลขประจำตัวที่ถูกต้องตรงกันเพื่อให้สังเกตได้ชัดเจน ขณะที่การเรียกเก็บอัตราค่าโดยสารต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด โดยต้องติดตั้งป้ายแสดงอัตราค่าโดยสารให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนในบริเวณที่ตั้งวินด้วย การเข้มงวดตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกับรถ จยย. 

นางพรรณี กล่าวต่อว่า ส่วนบุคคลที่ลักลอบให้บริการประชาชน เนื่องจากทั้งรถและคนไม่ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่มีใบอนุญาตขับรถ จยย. สาธารณะที่ถูกต้อง ไม่ปรากฏข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะของ ขบ. ซึ่งจะทำให้ยากแก่การติดตามตัวมาลงโทษ รวมถึงผู้โดยสารจะไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายกรณีเกิดเหตุไม่พึงประสงค์หรือเกิดอุบัติเหตุ การสนับสนุนการใช้แอพพลิเคชั่นเรียกใช้บริการรถ จยย. สาธารณะรับส่งผู้โดยสารที่ถูกกฎหมาย เพื่อยกระดับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะให้สามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เกิดประโยชน์กับระบบการขนส่งสาธารณะ ภายใต้กรอบที่กฎหมายอนุญาต 

นอกจากนี้ยังมีมาตรการดำเนินการลงโทษตามกฎหมาย มาตรการตัดคะแนนในอนุญาตขับรถ และการเปรียบเทียบปรับทันที กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคลที่นำมารับส่งผู้โดยสารอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี มีความมั่นใจ มีความปลอดภัย และได้รับการให้บริการที่เป็นธรรม จึงแนะนำให้เลือกใช้บริการรถ จยย. สาธารณะที่ถูกกฎหมาย โดยสังเกตจากแผ่นป้ายทะเบียนสีเหลือง หากประชาชนพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ สามารถร้องเรียนมายัง ขบ. ระบุรายละเอียดรถที่กระทำความผิด 

หรือบันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ที่เห็นหมายเลขทะเบียนรถได้ชัดเจน เพื่อให้กระบวนการติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ส่งข้อมูลได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชม., Line ID “@1584dlt”, เว็บไซต์ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/, E-Mail : dlt_1584complain@hotmail.com, เฟซบุ๊ก “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ” กรมการขนส่งทางบกจึงขอให้ประชาชนเลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการและได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย