นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผอ.เขตหลักสี่ เปิดเผยว่า ภายหลังสำนักงานเขต ได้รับรายงานจากสถานพยาบาลว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในแคมป์ที่พักคนงาน ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ซอยวิภาวดีรังสิต 25 (ซอยยายผล) ผลบวกยืนยัน 96 ราย จากคนงานทั้งหมด 150 คน และพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกเป็นจำนวนมาก จึงได้ปิดคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรค ห้ามมิให้ผู้ใดเข้า-ออก หรือ เคลื่อนย้ายแรงงานโดยเด็ดขาด เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วัน 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 ก.พ.65 เขตหลักสี่ ร่วมกับ กองควบคุมโรค และศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง สำนักอนามัย กทม. ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกคนงานกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงด้วยชุดตรวจ ATK หากพบติดเชื้อจะส่งตรวจด้วยวิธี RT-PCR ตามลำดับ ผลปรากฏว่า พบคนงานติดเชื้อเพิ่มเติม 288 ราย จากคนงานทั้งหมด 845 ราย จึงมีคำสั่งให้ผู้ประกอบการ ดำเนินการดังนี้ 

1.คัดแยกและนำผู้ป่วยออกจากแคมป์คนงานเพื่อไปรักษาพยาบาล  แยกกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ออกจากแรงงานคนอื่นๆ 

2.กำหนดให้พื้นที่บริเวณแคมป์ที่พักคนงานทั้งหมด เป็นสถานที่เอกเทศ ห้ามผู้ใดเข้า-ออก เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง และห้ามเคลื่อนย้ายคนงานออกจากแคมป์ที่พักไปยังสถานที่อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

3.ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อจุดสัมผัสร่วมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในตามมาตรการสาธารณสุข

อย่างไรก็ตาม จะมีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงและคนงานที่ยังไม่ติดเชื้ออีกครั้งในระยะ 3 วัน

ด้านนายนันทพงศ์ แก้วศรี ผอ.เขตดอนเมือง กทม. กล่าวถึงการแพร่ระบาดโควิด 19 เป็นกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) ในแคมป์ก่อสร้างเขตดอนเมืองว่า สำนักงานเขตดอนเมือง ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 60 และ สน.ดอนเมือง สอบสวนโรคในคลัสเตอร์แคมป์ที่พักคนงานก่อสร้างในพื้นที่ เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบคนงานพักอาศัยอยู่ในอาคาร ลักษณะเป็นตึกแถว 3 ชั้น ทั้งหมด 12 อาคาร รวม 592 ห้อง แยกเป็นสัดส่วน และคนงานเดินทางไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ จึงได้ให้ผู้ควบคุมแคมป์ก่อสร้างดำเนินการตามมาตรการ Bubble & Seal อย่างเข้มงวด

นอกจากนี้ ยังออกคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อให้ผู้ดูแลแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะและห้ามผู้ใดเข้า-ออก 10 วัน เว้นที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมให้นำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาและให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดแยกกักกันภายในแคมป์คนงาน รวมทั้งให้ควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามเขต โดยให้ผู้ดูแลแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้างยื่นแจ้งการเดินทางและการเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้าง กรณีให้คนงานก่อสร้างออกเดินทางไปทำงานนอกแคมป์

นอกจากนี้ ได้เพิ่มความเข้มข้นการตรวจแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานที่ก่อสร้างและแคมป์ก่อสร้างในพื้นที่เขตดอนเมือง จำนวน 11 แห่ง ให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดและเข้มงวดการจัดการสุขาภิบาลแคมป์ที่พักคนงาน กำชับเน้นย้ำคนงานให้ปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยเฉพาะการงดเว้นรวมกลุ่มรับประทานอาหารร่วมกัน งดการใช้สิ่งของส่วนตัว เช่น แก้วน้ำ กระติกน้ำ จานชามร่วมกัน จัดระยะห่างในรถโดยสารรถรับส่งพนักงาน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่ออยู่ในสถานที่ทำงานและระหว่างโดยสารในรถรับ-ส่งพนักงาน เป็นต้น.