สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 25 ก.พ. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 24,932 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 24,765 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 167 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 595,847 ราย หายป่วยกลับบ้าน 15,774 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 437,869 ราย กำลังรักษา 190,110 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,819,282 ราย หายป่วยแล้ว 2,606,363 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 41 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 22,809 ราย