สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 7 มี.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 21,162 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 21,060 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 102 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 824,422 ราย หายป่วยกลับบ้าน 23,159 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 625,604 ราย กำลังรักษา 230,459 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,047,857 ราย หายป่วยแล้ว 2,794,098 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 65 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 23,300 ราย