สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 23 ก.ค.ว่ากระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์เผยแพร่รายงานเมื่อวันศุกร์ ว่าในรอบ 28 วันที่ผ่านมา มีการยืนยันผู้ป่วยโรคโควิด-19 จากในประเทศ 1,096 คน จากจำนวนดังกล่าว 484 คน หรือ 44% ได้รับวัคซีนครบแล้ว 30% ได้รับวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบ และอีก 25% ยังไม่ได้รับวัคซีนแม้แต่เข็มเดียว
ขณะที่ในบรรดาผู้ป่วยกลุ่มล่าสุดนี้ มีผู้ป่วยหนักจนต้องสวมเครื่องช่วยหายใจ 7 คน แบ่งเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 6 คน และฉีดยังไม่ครบ 1 คน ข้อมูลทั้งหมดเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ว่า การฉีดวัคซีนช่วยลดอาการป่วยหนักได้ และให้ข้อมูลเพิ่มด้วยว่า ในกลุ่มผู้ติดเชื้อซึ่งฉีดวัคซีนครบแล้วนั้น ไม่แสดงอาการป่วยหรือมีอาการน้อยมาก พร้อมทั้งเน้นว่า การที่ฉีดวัคซีนครบแล้วแต่ยังได้รับเชื้อ "ไม่ได้หมายความว่าวัคซีนตัวนั้นไม่มีประสิทธิภาพ"
อย่างไรก็ตาม รายงานชิ้นนี้ไม่ได้ระบุชัดเจน ว่าผู้ป่วยแต่ละคนได้รับวัคซีนแบบใด และมีกี่คนติดเชื้อเดลตา ซึ่งเป็นเชื้อกลายพันธุ์ที่แพร่ระบาดบนโลกเร็วที่สุดในเวลานี้ ปัจจุบัน สิงคโปร์ใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค และโมเดอร์นา เป็นวัคซีนหลัก และมีวัคซีนของซิโนแวคเป็นวัคซีนทางเลือกให้แก่ประชาชน.

เครดิตภาพ : GETTY IMAGES