สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 16 มี.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 23,945 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 23,897 ราย, ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 48 ราย, ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 1,027,207 ราย, หายป่วยกลับบ้าน 23,339 ราย, หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 836,258 ราย, กำลังรักษา 221,972 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,250,642 ราย หายป่วยแล้ว 3,004,752 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 70 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 23,918 ราย