สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 21 มี.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 23,441 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 23,403 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 38 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 1,153,975 ราย หายป่วยกลับบ้าน 23,153 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 944,243 ราย กำลังรักษา 240,339 ราย

นอกจากนี้ จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,464 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 19 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 25.8

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,377,410 ราย หายป่วยแล้ว 3,112,737 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 88 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 24,334 ราย