ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 24 ก.ค.64 พบพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 19 ราย ได้แก่ 1.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ (รถเมล์แอร์) สาย 4 ท่าเรือคลองเตย-ท่าน้ำภาษีเจริญ เพศหญิง อายุ 52 ปี 2.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์แอร์ สาย 2 สำโรง-ปากคลองตลาด เพศหญิง อายุ 40 ปี

3.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา (รถเมล์ร้อน) สาย 2 เพศชาย อายุ 41 ปี 4.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์ร้อน สาย 45 อู่เมกา-ท่าน้ำสี่พระยา เพศหญิง อายุ 41 ปี 5.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์ร้อน สาย 117 กทม.2-ท่าน้ำนนท์ เพศหญิง อายุ 21 ปี 6.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์แอร์ สาย 138 พระประแดง-หมอชิต2 เพศหญิง อายุ 47 ปี

7.พนักงานขับรถเมล์ร้อน สาย 45 เพศชาย อายุ 45 ปี 8.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์แอร์ สาย 141 แสมดำ-จุฬาฯ เพศหญิง อายุ 30 ปี 9.พนักงานขับรถเมล์ร้อน สาย 23 อู่เมกา-เทเวศร์ เพศชาย อายุ 34 ปี 10.พนักงานขับรถเมล์ร้อน สาย 36ก อู่สวนสยาม-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพศชาย อายุ 27 ปี 11.พนักงานบัญชีค่าโดยสาร ระดับ 2 อู่เอราวัณ เขตการเดินรถที่ 3 เพศหญิง อายุ 48 ปี

12.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์ร้อน สาย 136 อู่คลองเตย-หมอชิตใหม่ เพศหญิง อายุ 38 ปี 13.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์ร้อน สาย 60 สวนสยาม-ปากคลองตลาด เพศหญิง อายุ 50 ปี 14.พนักงานเติมน้ำมันรถโดยสาร อู่คลองเตย เขตการเดินรถที่ 4 เพศชาย อายุ 59 ปี 15.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์ร้อน สาย 53 วงกลมรอบเมืองเทเวศร์ (ซ้าย-ขวา)-วงกลมรอบเมืองเทเวศร์ (ซ้าย-ขวา) เพศหญิง อายุ 57 ปี

16.พนักงานขับรถเมล์แอร์ สาย 536 ปากน้ำ-หมอชิต2 เพศหญิง อายุ 24 ปี 17.พนักงานขับรถเมล์ร้อน สาย 4 เพศชาย อายุ 50 ปี 18.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์ร้อน สาย 4 เพศหญิง อายุ 31 ปี และ 19.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์แอร์ สาย 141 เพศหญิง อายุ 59 ปี

นอกจากนี้ได้พักการใช้งานรถเมล์ร้อน และ รถเมล์แอร์รวม 53 คัน เป็นเวลา 3 วัน เพื่อฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ รวมถึงอู่จอดรถและท่าปล่อยรถเมล์ สร้างความมั่นใจผู้ใช้บริการ รวมทั้งให้พนักงานที่ใกล้ชิดไปตรวจเชื้อฯ ต่อไป อย่างไรก็ตามขณะนี้พนักงาน ขสมก. มีจำนวนผู้ติดเชื้อรวมแล้ว 363 ราย