สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 1 เม.ย. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 28,379 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 28,317 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 62 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 1,433,291 ราย หายป่วยกลับบ้าน 23,843 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 1,211,796 ราย กำลังรักษา 251,214 ราย

นอกจากนี้ จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,828 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 24 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 29.4

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,656,726 ราย หายป่วยแล้ว 3,380,290 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 92 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 25,222 ราย