เมื่อวันที่ 27 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เตรียมเปิดจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 1 โดยลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

สำหรับ 2 กลุ่ม

 ประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 18 ปี วันละ 10,000 โด๊ส

ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง วันละ 10,000 โด๊ส

ทั้งนี้ เริ่มเปิดจองและลงทะเบียน วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. โดยวิธีการจองผ่านจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

ระยะเวลาการฉีดวัคซีน

วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ สถานีกลางบางซื่อ จะฉีดวัคซีนครบ 1 ล้านโด๊ส ให้แก่ประชาชน บุคลากรด่านหน้าภาคขนส่งและบุคลากรทางการศึกษา คนสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคความเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ และคนมีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม