ไม่เอาผู้ว่าฯปีเดียว…. กระแสเรียกร้องขอเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดตามหัวเมืองใหญ่วันนี้ดังขึ้นเรื่อยๆ ที่เชียงใหม่มีกลุ่มพลังมวลชนออกมาเรียกร้องขอเป็นจังหวัดบริหารจัดการตนเอง โดยขอให้มีเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด เหมือนกับกรุงเทพฯ มีการต่อสู้เรียกร้องเรื่องนี้มานานหลายปีแล้วกระแสนี้เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆพักหลังมานี้ แต่รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทย ยังนิ่งเฉยไม่มีการตอบสนองหรือแนวโน้มที่ดีในการการตอบรับในเรื่องนี้….

ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยบริหารงานทุกจังหวัด มีศูนย์รวมอำนาจอยู่ที่ส่วนกลาง กรุงเทพฯ ส่งคนมาเป็นเป็นผู้ว่าฯแต่ละจังหวัดรับคำสั่งโดยตรง มีอำนาจบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ อำนาจนี้คงจะไม่ปล่อยวางง่ายๆ ฉะนั้นการต่อสู้เรียกร้องขอเลือกตั้งผู้ว่าฯนี้ระยะเวลาน่าจะยาวออกไปและไม่รู้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ด้วย…..

ระหว่างรอ มีประชาชนหลายจังหวัดออกมาเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทย ที่จะส่งมาเป็นผู้ว่าฯมาลงในแต่ละจังหวัด โดยเฉพาะวงรอบต่อไปเดือน ตุลาคม ที่จะถึงนี้ขอให้ส่งคนที่เหลืออายุราชการอย่างน้อย 2 ปี มาเป็นเพื่อทำงานให้กับประชาชนในจังหวัดไปพรางๆก่อน การที่มหาดไทยจัดคนมาเป็นผู้ว่าฯ ได้คนดีมีฝีมือและอายุราชการเหลือหลายปี จังหวัดนั้นก็โชคดีมีความเจริญรุ่งเรืองการพัฒนาจังหวัดเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง….

แต่บางจังหวัด เช่น จ.พะเยา ที่ผ่านมามีการส่งคนเหลืออายุราชการแค่ 1 ปี หรือแค่ 9 เดือน แม้แต่คนที่เหลืออายุราชการแค่ 4 เดือน มาเป็นผู้ว่าฯ ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว จนคนพะเยาน้อยเนื้อต่ำใจที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ผู้ว่าเปลือง ที่นี่กลายเป็นโรงเรียนผู้ว่าและจังหวัดรอเกษียณไปแล้วหรือนี่ ….

การที่มีผู้ว่าฯปีเดียวส่งผลให้จังหวัดขาดการพัฒนาที่ต่อเนื่องใครมาใหม่ก็คิดใหม่ทำใหม่ของเก่าปัดทิ้งหมดเพราะไม่ใช่ผลงานตนเอง ยกตัวอย่างการพัฒนากว๊านพะเยาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ใจกลางเมืองแห่งเดียวในประเทศไทย นับแต่เป็นจังหวัดมา 45 ปี มีแต่การพัฒนาที่ล้มเหลวหลายเรื่อง เห็นชัดเจนในยุครัฐบาล คสช. พะเยา ได้งบพัฒนากว๊านพะเยา 500 ล้านบาทไม่รู้ไปทำกันอีท่าไหน สุดท้ายถูกตัดงบทิ้งเหลือ 350 ล้านบาท พอผู้ว่าฯปีเดียวเกษียณ คนขึ้นมาใหม่ก็รื้อโครงการทั้งหมดเพื่อความเหมาะสม ผ่านไป 3 ผู้ว่าฯ ต้องคืนงบประมาณกลับไปกว่า 100 ล้านบาท และยังมีอีกหลายเรื่องหลาก ปัญหาที่เกิดจากผลพวงการจัดสรรคนมาเป็นผู้ว่าฯปีเดียวของมหาดไทย คนที่มาเป็นผู้ว่าฯปีเดียวมิใช่ไม่เก่งหรือทำงานไม่มีประสิทธิภาพ แต่มีเวลาทำงานไม่น้อยมากทำงานไม่ต่อเนื่อง การแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนไม่สำเร็จโดยเฉพาะปัญหาใหญ่และปัญหาเรื้อรัง….ที่นี้เจ้ากระทรงฯเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นหรือยัง??….“สนั่นลั่นทุ่ง” เห็นคนพะเยาที่บ่นน้อยกอกน้อยใจก็เห็นใจ

ไม่เฉพาะที่พะเยาเท่านั้นอีกหลายจังหวัดก็เจอปัญหาผู้ว่าฯปีเดียวด้วยเช่นกัน จ.เชียงใหม่ จังหวัดใหญ่หัวเมืองเศรษฐกิจภาคเหนือปีที่ผ่านมาก็ได้ผู้ว่าฯปีเดียวมาทำงาน จะหมดวาระเกษียณเดือนตุลาคมนี้….ไม่มีใครข้องใจในฝีมือการทำงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเชียงใหม่ที่มีอยู่.แต่!!.เวลา 1 ปี ที่มาทำงานไม่เพียงพอ ถึงเวลาก็ต้องลุกจากเก้าอี้รอคนใหม่ถูกส่งมาเป็นผู้ว่าคนใหม่.เมื่อคนใหม่มานโยบายการบริหารจังหวัดก็เปลี่ยน ยิ่งถ้าได้คนมีเวลาทำงาน 1 ปีมาเป็นอีก ยังไม่ทันทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันหมดวาระเกษียณอีกแล้ววนไปมาอย่างงี้ ….

เชียงใหม่ เป็นเมืองใหญ่ปัญหามีมากมายต้องได้รับการแก้ไข ผู้ว่าฯที่มาทำงานต้องมีเวลาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป และต้องรู้จักบริบทและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ถึงจะแก้ไขปัญหาได้….เวลาแค่ปีเดียว ทำอะไรได้ไม่มาก พื้นที่ครอบคลุมถึง 20,107 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ประชากร 1.76 ล้านคนอันดับ 5 ของประเทศ แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ เวลา 1 ปี ให้ผู้ว่าฯเดินสายพบประชาชนทุกอำเภอเดือนละครั้งก็ยังไม่ครบทุกอำเภอเลย ไหนจะต้องรับนาย เปิดงานเลี้ยงกินเหล้า และเฝ้าสนามบินอีก จะเอาเวลาที่ไหนมาคิดแผนงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ คนเชียงใหม่เองมีความกังวลมากสำหรับผู้ที่จะมาเป็นพ่อเมืองคนใหม่ เราไม่ได้ต่อต้านคนที่จะมาเป็นผู้ว่าเชียงใหม่ แต่ต้องการคนดี คนเก่ง มีวิสัยทัศน์และมีเวลาทำงาน ขอคนที่เหลืออายุราชการสัก 3-5 ปีมาเป็นผู้ว่าฯเชียงใหม่คนต่อไป ได้หรือเปล่า.??.ไหนๆก็ไม่ยอมคายอำนาจให้เลือกตั้งผู้ว่าฯในเร็ววันนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยโปรดทบทวนเรื่องนี้ด้วย….///

ยอดขายชุดนักเรียนตก….พนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าทางการศึกษา ชุดนักเรียนและปุกรณ์การเรียนการสอน ในช่วงเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พบราคาขายปกติ แต่ยอดขายลดลง 50% แน่นอนภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ผู้ปกครองเดือดร้อนหนักรายได้ชักหน้าไม่ถึงหลัง น้ำมัน ข้าวของราคาแพงขึ้นทุกชนิด แต่เสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนของบุตรหลานก็สำคัญและจำเป็น เงินที่มีอยู่ในครอบครัวจึงถูกแบ่งออกมาใช้จ่ายในส่วนนี้รวมทั้งค่าเทอมด้วย เป็นภาระที่ผู้ปกครองต้องเจอประประสบกับปัญหา บางครอบครัวไม่มีต้องพึ่งโรงรับจำนำ น่าเห็นใจครับ

ช่วยชาวสวนมะม่วง….เจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีอโนทัย เกื้อปัญญา เกษตรอำเภอแม่แตง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อผลผลิต ณ จุดรับซื้อวิสาหกิจชุมชนชมรมผู้ปลูกมะม่วง เพื่อกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต โดยเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูก 72,757 ไร่ ผลผลิต 65,332 ตัน ระยะนี้ตลอดจนถึงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรระบายออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศให้ได้มากที่สุด สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้บริโภคที่สนใจซื้อมะม่วงคุณภาพจากเกษตรกร สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-5311-2478

โชว์วัฒนธรรมญี่ปุ่น….โฮริโคชิ ฮิซาโอะ กงสุลรักษาการแทนกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ พร้อมด้วยสมฤธัต เพชรนา Customer Experience Manager ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และ โชคชัย นิลโท ประธานกลุ่มส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนวันเดอร์วอลล์ ร่วมเปิดงาน “Chiangmai Multi Cosplay ครั้งที่ 3” เอาใจคนรักวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนกล้าแสดงออก กับกิจกรรมสร้างสีสันจากเหล่าเลเยอร์แต่งคอสเพลย์ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ตีท้ายครัว….พ.ต.ต.ธนวินท์ พวงมะลิ สว.ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.2 ตรวจเยี่ยมบ้าน ร.ต.อ.ประจักร์ ใจฉลาด รอง สวป. ตามโครงการตีท้ายครัว ของ พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผบช.ทท. เพื่อสำรวจความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา เสริมสร้างความรักในสถาบันครอบครัวและสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ณ บ้านพัก ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ส่งตัวนักกีฬา….วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย รัตนา จงสุทธนามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร ผอ.กกท.เชียงราย ร่วมส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์” ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พญามังราย อ.เมือง จ.เชียงราย

มหกรรมศิลปะนานาชาติ….อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ต้อนรับและหารือกับคณะจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 โดยการนำของ โกวิท ผกามาศ ผอ.สนง.ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และศิลปินขัวศิลปะ เตรียมแถลงข่าวเปิดตัวธงไทยแลนด์เบียนนาเล่ ของศิลปินเชียงราย โดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 ณ วัดร่องขุ่น อ.เมือง จ.เชียงราย.

ต่อลมหายผู้ป่วย….สื่อมวลชนจ.พะเยานำโดย เจริญ นิยม อดีตประชาสัมพันธ์ จ.พะเยา นันทนา รักกอบชัย สถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค 5 จ.พะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สำราญ ทองแพง อดีต รองอธิการบดี ม.พะเยา อานนณัฐ จีนเอียด ผอ.สำนักงานอธิการบดี ม.พะเยา นพ.สมนึก ชีวาเกียรติยิ่งยง อดีต ผอ.รพ.ดอกคำใต้ ร่วมคณะคาราวานบุญ ไปมอบชุดถังออกซิเจนขนาด 6 คิว ให้แก่ รพ.สต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ เพื่อต่อลมหายใจผู้ป่วยระยะสุดท้ายและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดมีสงกรานต์ จันทร์ทะระ ผอ.รพ.สต.เจริญราษฎร์ เป็นผู้รับมอบ

เปิดจุดจำหน่ายลิ้นจี่….พีรัช จันธิมา นอภ.แม่ใจ จ.พะเยา มอบรางวัลชนะเลิศ ให้แก่ กายน์ อะทะเมืองมูล ตัวแทน ต.ศรีถ้อย ที่ชนะเลิศแข่งขันกินลิ้นจี่ ในพิธีเปิดจุดจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพของดี จ.พะเยา ณ ตลาดบีบี ริมถนนพหลโยธิน ช่วงขาขึ้น จ.เชียงราย โดยเกษตรกรจะนำลิ้นจี่คุณภาพสดจากสวนทุกเช้ามาวางจำหน่าย จากชาวสวนถึงผู้บริโภคโดยตรง และเป็นช่องทางระบายผลผลิตจากสวนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

มอบเหรียญ….พ.ต.อ.เฉลิมชาติ ยาวิชัย ผกก.สภ.เชียงคำ จ.พะเยา มอบเหรียญและเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 “พะเยาเกมส์” ครั้งที่ 37 ณ บริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน รร.ปิยมิตรวิทยา ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ช่วยเกษตรกร….วรยุทธ เนาวรัตน์ ผวจ.ลำพูน พร้อมด้วย บุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน กนกรัตน์ ยุกติรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการกระจายผลผลิตมะม่วงออกนอกแหล่งผลิต จ.พูน ปี 2565 และพบปะเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง เพื่อติดตามสถานการณ์การตลาดมะม่วงรวมทั้งรับฟังปัญหาในพื้นที่และติดตามกำกับดูแล ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

เที่ยวเชิงสร้างสรรค์….ประเชิญ​ สมองดี​ นายอำเภอบ้านโฮ่ง​ จ.ลำพูน เปิดโครงการส่งเสริม​การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม​ โดยมี บำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน สมหมาย​ ประทุมเทพ​ พัฒนาการอำเภอบ้านโฮ่ง​ พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน​ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยโครงการนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่องเที่ยวชุมชน

แก้จน….สิธิชัย จินดาหลวง ผวจ.ลำปาง ธิติพร จินดาหลวง ประธานแม่บ้านมหาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมคณะลงพื้นที่ร่วมติดตามความก้าวหน้าของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และแนวทางขจัดความยากจนแก่คนจนเป้าหมาย ใน 4 มิติ คือ มิติด้านสุขภาพ มิติด้านความเป็นอยู่ มิติด้านการศึกษา มิติด้านรายได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง

นายไม่ทิ้งลูกน้อง….พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 ตรวจการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของ สภ.ปัว ภ.จว.น่าน พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญ มอบสิ่งของบำรุงขวัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี พ.ต.อ.เจริญ สุริยงค์ ผกก.สภ.ปัว พ.ต.ท.สุวัฒน์ จินดาวรรณ รอง ผกก.ป.สภ.ปัว และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ ณ สภ.ปัว ภ.จว.น่าน

กลุ่มเปราะบาง….พิพัฒน์ เพ็ชร์พิพัฒน์ นายอำเภอเวียงสา จ.น่าน ติดตามเยี่ยมเยือนกลุ่มเปราะบาง และสำรวจตรวจสอบครัวเรือนยากจน เพื่อให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยจะได้บูรณาการหลายๆ หน่วย เพื่อดำเนินการต่อไป ณ บ้านส้านนาหนองใหม่ อ.เวียงสา จ.น่าน

กู้ภัยใต้น้ำ….วรวิทย์ อินต๊ะใจ หัวหน้าสนง.ปภ.จ.น่าน เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการค้นหาใต้น้ำ (SCUBA) เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย จำนวน 40 คน ณ สระน้ำโรงแรมดิเอ็มเพรส เพื่อนำความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

ชาวบ้านเดือดร้อน….รุ่งโรจน์ ขจรพงศ์กีรติ นายก อบต.ผาสิงห์ จ.น่าน พร้อมด้วย เดชาวัต รัตนชมภู รอง นายกฯ และคณะลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของชาวบ้านบ้านผาสิงห์ เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านเรื่องปัญหาน้ำท่วม ไหลหลาก ผลกระทบจากการสร้างถนน ทำให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน เพื่อหาแนวทางแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านต่อไป

ประปาคุณภาพ….นพดล ปั้นรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ พร้อมคณะให้การต้อนรับ ธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาแพร่ เพื่อมอบแนวทางในการบริการประชาชน โดยได้เน้นย้ำการให้ความสำคัญกับการให้บริการประชาชนที่เข้ามาติดต่อหน่วยงานให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีน้ำประปาที่สะอาดมีคุณภาพใช้ในพื้นที่

พัฒนาคุณภาพชีวิต….วิลาวัณย์ คัดเชียงแสน แม่บ้านมหาดไทยอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมคณะลงพื้นที่สาธิตการทำหลุมขยะอินทรีย์หรือหลุมขยะเปียกให้แก่ กำนันผู้ใหญ่บ้านและ สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สะเรียงที่ 3 ตามโครงการครอบครัวมหาดไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปขยายผลและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ให้แก่ชาวบ้านต่อไป.