รู้หรือไม่ว่า? ในวันที่ 4 ตุลาคมของทุกปี ถูกกำหนดขึ้นให้เป็นวันสำคัญของโลกอีกวันหนึ่งก็คือ “วันสัตว์โลก” (World Animal Day) เพื่อให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของการเป็นอยู่ของเหล่าสัตว์ทั้งหลาย รวมทั้งถึงเรื่องสิทธิต่างๆ ที่ถูกกำหนดขึ้นมา เพื่อสวัสดิภาพของสัตว์ เป็นการช่วยทำให้สัตว์ประเภทต่างๆ สามารถอาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ และเป็นการคุ้มครองสัตว์ไม่ให้ถูกทำร้าย ไม่ว่าจะในผืนป่า ในสวนสัตว์ ในเมือง หรือกระทั่งในบ้านเรือนของใครหลายคนก็ตาม

สำหรับวันสัตว์โลก เกิดขึ้นครั้งแรกโดย Heinrich Zimmermann นักเขียนชาวเยอรมัน อีกทั้งยังเป็นเจ้าของนิตยสารที่มีชื่อว่า Mensch und Hund/Man and Dog ซึ่ง Heinrich ได้จัดวันสัตว์โลกขึ้นเป็น ครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2468 ณ สปอร์ตพาเลซ ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี มีประชาชนเดินทางมาเข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน

ต่อมา ได้มีการกำหนดวันสัตว์โลกให้ตรงกับวันที่ 4 ตุลาคม เพื่อที่จะได้ตรงกับวันเฉลิมฉลองของนักบุญฟรานซิสแห่งอัสซีซี ซึ่งเป็นนักบุญผู้อุปถัมภ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม เมื่อได้มีการกำหนดวันออกมาใหม่แล้ว แต่สถานที่ที่ใช้สำหรับจัดงานเกิดไม่สามารถใช้งานได้ในวันนั้น ทำให้การเริ่มต้นจัดงานด้วยกำหนดการใหม่นี้ต้องเลื่อนออกไป เริ่มใช้เป็นครั้งแรกในปี 2473 โดยในช่วงแรกยังมีเพียงประชาชนชาวเยอรมนี, ออสเตรีย, สวิตเซอร์แลนด์ และเชโกสโลวาเกีย ที่เข้าร่วมเท่านั้น

จนมาถึงในปี 2474 สภาคองเกรสแห่งสภาคุ้มครองสัตว์นานาชาติ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ได้มีมติรับข้อเสนออย่างเป็นเอกฉันท์ให้ วันที่ 4 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันสัตว์โลก ซึ่งอิตาลีเองก็อยากจะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาและสิทธิของบรรดาสัตว์ต่างๆ รวมถึงต้องการให้ออกมามีส่วนร่วมดูแลและปกป้องสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธ์ุอีกด้วย

จนต่อมาในปี ค.ศ. 1931 สภาคองเกรส แห่งสภาคุ้มครองสัตว์นานาชาติ ในเมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ได้ทำการยอมรับข้อเสนอ ที่จะกำหนดให้วันที่ 4 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสัตว์โลกสากล เพราะประเทศอิตาลี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาและสิทธิของเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลาย รวมถึงยังต้องการที่จะมีส่วนในการดูแลและป้องกันสัตว์ทั้งหลายไม่ให้สูญพันธุ์ไปอีกด้วย นี่ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของวันที่ 4 ตุลาคม ที่ถูกกำหนดให้เป็นวันสัตว์โลกตั้งแต่นั้นมาจนถึงในปัจจุบัน

ทั้งนี้ การเฉลิมฉลองวันสัตว์โลกนี้ เพื่อสร้างแรงผลักดันให้ประชาชนร่วมมือกันสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับสัตว์ เพื่อเป็นการปฏิรูปชีวิตของสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจ หรือการกระทำของมนุษย์ การดูแลสัตว์ในแต่ละประเทศนั้นเป็นความร่วมมือร่วมใจของบุคคลในชุมชน รวมถึงองค์กรธุรกิจ สื่อมวลชน และรัฐบาล ด้วยการปลูกฝังให้เกิดความเห็นอกเห็นใจในสวัสดิภาพชีวิตของสัตว์

ในวันสัตว์โลกสากลนี้พาร์ทเนอร์ต่างๆ ของเว็บไซต์ worldanimalday.org.uk ร่วมใช้ช่องทาง Social Media พร้อมติด #worldnaimalday เพื่อให้ผู้รักสัตว์ทั่วโลกได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสัตว์ และหากคุณพบเห็นการทารุณกรรมสัตว์ ควรติดต่อไปยังองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อระงับเหตุทารุณสัตว์ทันที..

ขอบคุณภาพประกอบ : pixabay