นายคเณศ ประสาท ธกาล เข้าพบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2563

เอกอัครราชทูตกล่าวว่า ในความเป็นจริงความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศยาวนานกว่า 2,000 ปี จากความเชื่อมโยงด้านศาสนาและวัฒนธรรม อย่างไรก็ดี ไทยและเนปาลบรรลุข้อตกลงสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกันอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2502 แล้วยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันเรื่อยมา

ลุมพินี สถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

จวบจนถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีตั้งอยู่บนพื้นฐานของมิตรภาพ ความปรารถนาดี และความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยพุทธศาสนายังคงเป็นหนึ่งในสะพานสายสำคัญ ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเนปาล โดยเฉพาะลุมพินี สถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ผู้แสวงบุญชาวไทยนิยมเดินทางไปเยือนมากที่สุดในเนปาล โดยภายในช่วงต้นปี 2565 เนปาลจะเปิดทำการท่าอากาศยานนานาชาติโกวตัมบุดดา ในเมืองลุมพินี ซึ่งจะช่วยเพิ่มการอำนวยความสะดวก ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญชาวไทยอย่างมาก

ทัศนียภาพในกรุงกาฐมาณฑุ เมืองหลวงของเนปาล

ความร่วมมือระหว่างไทยกับเนปาล มุ่งเน้นมิติของมุ่งเน้นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การติดต่อระหว่างบุคคล ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาอย่างชัดเจน แต่ในขณะเดียวกัน ทัศนียภาพที่สวยงามของเนปาลเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญ ที่ดึงดูดชาวไทยให้เดินทางไปท่องเที่ยว โดยเฉพาะการเดินเทรกกิ้งตามเทือกเขาหิมาลัย และการปีนเขาเอเวอเรสต์ผ่านด้านเนปาล ด้านชาวเนปาลนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเช่นกัน

นอกจากนั้น ไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางของการศึกษา และการรักษาทางการแพทย์สำหรับชาวเนปาลด้วย แม้ในช่วงเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งสองประเทศเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนต้องปิดประเทศไปนาน แต่ทั้งสองฝ่ายต่างควบคุมโรคได้เป็นอย่างดี

ยอดเขาเอเวอเรสต์

ตอนนี้ เนปาลเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้ว ด้วยเงื่อนไขเพียงการฉีดวัคซีนให้ครบ มีผลตรวจล่วงหน้าเป็นลบ และเอกสารยืนที่จำเป็นครบถ้วน สามารถเดินทางเข้าเนปาลได้เลย โดยไม่ต้องกักตัวอีก ขณะที่เนปาลอยู่ในรายชื่อประเทศที่ทางการไทยอนุญาตให้เดินทางเข้าแล้วด้วยเงื่อนไขคล้ายกัน เอกอัครราชทูตกล่าวว่า รัฐบาลเนปาลหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าเนปาลจะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากไทยอีกครั้ง และเชื่อมั่นว่า นักท่องเที่ยวชาวเนปาลจะทยอยเดินทางไปยังประเทศไทยอีกครั้งเช่นกัน

สำหรับทิศทางของความสัมพันธ์ในอนาคต ความร่วมมือระหว่างไทยกับเนปาลจะพัฒนาไปในทางที่ดียิ่งขึ้นไปในทุกสาขา และเป็นไปด้วยความราบรื่น บนพื้นฐานของการสนับสนุน และการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน.

เลนซ์ซูม

ขอขอบคุณ สถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย