เมื่อปลายเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา จีนเผยแพร่สมุดปกขาว (White Paper) การร่วมมือระหว่างจีนและแอฟริกา ภายใต้ชื่อของสมุดปกขาว ว่า “จีนและแอฟริกาในยุคใหม่ : หุ้นส่วนแห่งความเท่าเทียมกัน” เผยแพร่โดย สำนักงานข้อมูลแห่งคณะรัฐมนตรีจีน

ประเทศในทวีปแอฟริกาได้ให้การสนับสนุนที่สำคัญ สำหรับความพยายามของจีนในการปกป้องอำนาจอธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์ด้านการพัฒนา ส่งเสริมการรวมชาติ และบรรลุการฟื้นฟูชาติผ่านการพัฒนา

โดยจีนสนับสนุนประเทศในแอฟริกาอย่างแข็งขัน ในการบรรลุถึงความเป็นอิสระของชาติ ตามเส้นทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับแต่ละประเทศ ส่งเสริมการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาค และเสริมความแข็งแกร่งด้วยความสามัคคี

รายละเอียดในสมุดปกขาว ยังระบุว่า ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างชาวจีนและชาวแอฟริกัน ช่วยให้พวกเขาเอาชนะความยากลำบากและอุปสรรค และสร้างอนาคตที่สดใส เมื่อเผชิญกับโควิด-19 จีนและแอฟริกาได้ยืนหยัดต่อความท้าทายที่รุนแรง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ต่อสู้เคียงข้างกันเพื่อเอาชนะโรคระบาดนี้ ด้วยความสามัคคีและความร่วมมือ

และยังกล่าวถึงการประชุมสุดยอดระหว่างจีน-แอฟริกา เมื่อเดือนมิถุนายน 2020 ในประเด็นความร่วมมือต่อต้านโควิด-19 ซึ่งถูกจัดขึ้นผ่านทางระบบวิดีโอออนไลน์ ทำให้จีนเป็นประเทศแรกในโลก ที่จัดการประชุมสุดยอดต่อต้านการแพร่ระบาดกับแอฟริกา โดยการประชุมสุดยอดดังกล่าว ได้จัดทำคู่มือสำหรับความร่วมมือ ต่อต้านการแพร่ระบาดระหว่างประเทศกับแอฟริกา รวมถึงความร่วมมือต่อต้านการแพร่ระบาดทั่วโลก

CGTN

สถานการณ์ระหว่างประเทศที่ซับซ้อนและผันผวนในปัจจุบัน จีนและแอฟริกากำลังพัฒนาระบบความร่วมมือพหุภาคีร่วมกัน ในสมุดปกขาวเน้นย้ำว่า จีนและแอฟริการ่วมกันต่อต้านการกีดกันทางการค้า (Protectionism) และลัทธิเอกภาคนิยม หรือลัทธิปฏิบัติการฝ่ายเดียว (Unilateralism) ซึ่งตรงกันข้ามกับพหุภาคีที่จีนยึดมั่น เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หลักและข้อกังวลหลักของทั้งสองฝ่าย อีกทั้งยังปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศกำลังพัฒนา

นอกจากนี้ สมุดปกขาวยังระบุอีกว่า ทฤษฎีและแนวปฏิบัติความร่วมมือจีน-แอฟริกา เป็นตัวอย่างสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในการจัดการกับกิจการระหว่างประเทศ และการอ้างอิงที่สำคัญต่อการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลโลก.

แหล่งข้อมูล :

https://news.cgtn.com/news/2021-11-26/State-Council-issues-white-paper-on-China-Africa-cooperation-15uTbEPcQJW/index.html

http://www.ecns.cn/news/2021-11-26/detail-ihatchnz0429470.shtml

เลนซ์ซูม