เมื่อวันที่ 2 ก.ค. พลเรือตรีสมบัติ จูถนอม ผบ.นรข. เปิดเผยว่า หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง มีกองบัญชาการตั้งอยู่พื้นที่ จ.นครพนม ดูแลพื้นที่ชายแดน จากภาคเหนือสุด จ.เชียงราย ถึงอีสาน จ.อุบลราชธานี โดยเป็นพื้นที่ชายแดน มีแม่น้ำโขงกั้น กับประเทศเพื่อนบ้าน ถึงแม้จะมีมาตรการเข้ม ล่าสุดพบว่ามีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดต่อเนื่อง มีการตรวจยึดได้บ่อยครั้ง ยิ่งในช่วงรัฐบาลปลดล็อกกัญชาเสรี ทำให้ขบวนการค้ากัญชาข้ามชาติลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาตามแนวชายแดนบ่อยขึ้น เนื่องจากบทลงโทษทางกฎหมายต่ำ

พลเรือตรีสมบัติ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันสามารถเอาผิดได้เพียง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 มาตรา 242 พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. 2507 และ พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 มีโทษปรับ และจำคุกไม่กี่ปี ส่งผลเป็นแรงจูงใจขบวนการค้ากัญชาข้ามชาติมีการนำเข้าจำนวนมาก เพราะคุ้มค่าเมื่อเทียบกับมูลค่าของกลางกัญชากับความผิด โดยจากข้อมูลการจับกุมปัจจุบัน กัญชาที่นำเข้าตามแนวชายแดน ตกกิโลกรัมละประมาณ 1,000-2,000 บาท แต่เมื่อเข้าถึงฝั่งไทยมีราคาสูงประมาณกิโลกรัมละ 4,000-5,000 บาท

“….ฝากถึงรัฐบาลพิจารณาทบทวน เกี่ยวกับบทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิดในการลักลอบนำเข้ากัญชาตามแนวชายแดนให้ได้รับโทษหนักสุด เพื่อลดปัญหา อย่างไรก็ตามทาง นรข. จะมีการเพิ่มมาตรการเข้มตลอดแนวชายแดน จากเหนือถึงอีสาน เพื่อสกัดกั้นปราบปรามจับกุม ไม่ให้มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด สิ่งผิดกฎหมายรวมถึงกัญชา อย่างต่อเนื่อง ส่วนสถิติการจับกุมรอบปีที่ผ่านมา พบว่า มีการตรวจยึดกัญชาในพื้นที่ชายแดน จ.นครพนม สูงกว่า 13 ตันแล้ว…” พลเรือตรีสมบัติ กล่าว