เมื่อวันที่ 6 ก.ค. ที่รัฐสภา นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร ได้เรียกประชุมวิป 3 ฝ่าย ประกอบด้วย วิปฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล และคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

จากนั้นนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านวิปฝ่ายค้าน กล่าวภายหลังการประชุมว่า สำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลจะมีทั้งหมด 4 วัน โดยฝ่ายค้านได้เวลาทั้งหมด 45 ชั่วโมง ส่วนอีก 18 ชั่วโมงเป็นของ ครม. ส.ส.รัฐบาล และประธานที่ประชุม โดยการประชุมจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 19-22 ก.ค. 2565 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30-00.30 น. ของทุกวัน ยกเว้นวันอภิปรายสรุปซึ่งจะให้จบประมาณเวลา 23.30 น. หรือไม่เกิน 24.00 น. และลงมติในวันที่ 23 ก.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ทั้งนี้ เราพอใจแม้จะไม่ได้วันอภิปราย 5 วัน แต่เราได้ชั่วโมงตามที่เราต้องการคือ 45 ชั่วโมง

นายสุทิน กล่าวต่อว่า สำหรับระบบการอภิปรายจะมี 3 ระบบ 1.อภิปรายรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล 2.อภิปรายพ่วง 2 คน โดยมีเป้าหลักและเป้ารอง และ 3.อภิปรายพ่วง 3 คน โดยผู้อภิปราย 1 คนสามารถอภิปรายรัฐมนตรีได้หลายคนและหลายรอบ แต่สามารถอภิปรายรัฐมนตรีคนนั้นๆได้แค่ครั้งเดียว สำหรับกรอบเวลาอภิปรายในแต่ละวันฝ่ายค้านจะจัดให้สมดุลอย่างน้อยวันละ 11 ชั่วโมง ขณะที่รัฐบาลวันละ 2 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์มีฝ่ายค้านอภิปรายฝ่ายเดียวหรือรัฐบาลต้องมาตอบพร้อมกันในวันเดียวต้องกระจาย.