วันที่ 8 ส.ค. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. เปิดเผยจำนวน 10 อันดับจังหวัดผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 8 ส.ค.กรุงเทพ 3,080 ราย ชลบุรี 1,476 ราย สมุทรสาคร 1,391 ราย สมุทรปราการ 1,137 ราย นนทบุรี 757 ราย ปทุมธานี 662 ราย นครปฐม578 ฉะเชิงเทรา 449 ราย สระบุรี 396 รายและพระนครศรีอยุธยา 393 ราย

ยังวิกฤติ!ติดเชื้อใหม่19,983ราย เสียชีวิต138ราย หายป่วยสะสมทะลุ5แสน

สำหรับคลัสเตอร์ใหม่ในพื้นที่ปริมณฑล ประกอบด้วย  จ.สมุทรสาคร อ.เมือง ที่บริษัทรองเท้า คลัสเตอร์ใหม่ 65 ราย ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โรงงานเสื้อผ้าเด็ก คลัสเตอร์ใหม่ 16 ราย ที่ อ.บางพลี ที่บริษัทภาชนะพลาสติก คลัสเตอร์ใหม่ 10 ราย จ.ปทุมธานี อ.เมือง ที่บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้า คลัสเตอร์ใหม่ 9 ราย 

ส่วนคลัสเตอร์ใหม่ในพื้นที่ต่างจังหวัด ประกอบด้วย จ.จันทบุรี อ.ท่าใหม่ ที่โรงงานชำแหละสัตว์ คลัสเตอร์ใหม่ 31 ราย จ.ชลบุรี อ.บางปะกง ที่บริษัทอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ คลัสเตอร์ใหม่ 19 ราย  ,จ.พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย ที่บริษัทชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์คลัสเตอร์ใหม่ 11 รายและจ.ฉะเชิงเทรา อ.พนมสารคาม ที่โรงงานไก่ คลัสเตอร์ใหม่ 10 ราย