วันที่ 16 ส.ค. รายงานข่าวแจ้งว่า ในที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ยังรับทราบแผนความก้าวหน้าในการจัดหาวัคซีน โควิด-19 ประกอบด้วยการสั่งจองแอสตราเซเนกา 61 ล้านโด๊ส ผู้ผลิตส่งมอบแล้ว 14.7 ล้านโด๊ส มีแผนการส่งมอบเพิ่มเดือนละ 5 ล้านโด๊สขึ้นไปจนครบ 61 ล้านโด๊ส โดยมีการรับวัคซีนบริจาคแล้ว 1.46 ล้านโด๊ส ส่วนวัคซีนโมเดอร์นา องค์การเภสัชกรรมและสภากาชาดไทยมีแผนนำเข้า โดยแผนการส่งมอบ 5 ล้านโด๊ส กำหนดส่งมอบปลายปี 2564

ทางวัคซึนซิโนแวคมีการสั่งซื้อตามสถานการณ์ระบาดผู้ผลิตส่งมอบแล้ว 13.4 ล้านโด๊ส แผนการส่งมอบเพิ่มเหลือรับเพิ่ม 5.7 ล้านโด๊ส ในเดือน ส.ค.-ก.ย. โดยมีการรับวัคซีนบริจาคแล้ว 1 ล้านโด๊ส

ทางวัคซีนไฟเซอร์สั่งจอง 20 ล้านโด๊ส และมีแผนได้รับบริจาคอีก 1 ล้านโด๊ส แผนการส่งมอบกำหนดส่งไตรมาส 4 รับวัคซีนบริจาคแล้ว 1.5 ล้านโด๊ส วัคซีนจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ( J&J ) บริษัทขอเลื่อนลงนามสัญญาเนื่องจากพบปัญหาการผลิต วัคซีน Sputnik รอขึ้นทะเบียนองค์การอาหารและยา (อย. ) วัคซีนซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำเข้า ผู้ผลิตส่งมอบแล้ว 5 ล้านโด๊ส แผนการส่งมอบเพิ่ม 5 ล้านโด๊ส  

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ส่วนแผนการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ประเทศไทย พ.ศ.2564 โดยชิโนแวค ในเดือนส.ค.จำนวน 4 ล้านโด๊ส  แอสตราเซเนกา 5.8 ล้านโด๊ส และไฟเซอร์ 1.5 ล้านโด๊ส รวม 11.3 ล้านโด๊ส ทั้งนี้ในเดือนส.ค.มีการรับวัคซีนแล้วบางส่วนจากผู้ผลิต ขณะที่ในเดือนก.ย.-ธ.ค. รอรับจากผู้ผลิต  

โดยเดือน ก.ย. มีแผนการจัดหาซิโนแวค  4 ล้านโด๊ส แอสตราเซเนกา 6 ล้านโด๊ส และไฟเซอร์ 1 ล้านโด๊ส รวม 11 ล้านโด๊ส เดือนต.ค. แอสตราเซเนกา 6 ล้านโด๊ส และไฟเซอร์ 6 ล้านโด๊ส รวม 12 ล้านโด๊ส เดือน พ.ย. แอสตราเซเนกา 6 ล้านโด๊ส ไฟเซอร์ 6 ล้านโด๊ส รวม 12 ล้านโด๊ส เดือน ธ.ค. แอสตราเซเนกา 6 ล้านโด๊ส ไฟเซอร์ 7 ล้านโด๊ส รวม 13 ล้านโดส ทั้งนี้ เพิ่มการใช้ซิโนแวค เนื่องจากมีการปรับสูตรการฉีด เป็นซิโนแวคกับแอสตราเซเนกา โดยจำนวนวัคซีนขึ้นอยู่กับการส่งมอบวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิต