เมื่อวันที่ 27 ส.ค. สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย โพสต์เฟซบุ๊ค UK in Thailand ประกาศว่า ขณะนี้ สหราชอาณาจักรประกาศให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศ “สีแดง” หากมีแผนจะเดินทางถึงประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ 04.00 น. ของวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 โปรดปฏิบัติดังนี้

ผู้มีสิทธิเดินทางจากประเทศไทยเข้าสหราชอาณาจักรได้ จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

 • มีสัญชาติอังกฤษ
 • มีสัญชาติไอริช
 • มีสิทธิ์พำนักในสหราชอาณาจักร (รวมทั้งผู้ที่มีวีซ่านักเรียน หรือวีซ่า Tier 4 ที่จะไปเรียนต่อในสหราชอาณาจักร

สำหรับผู้ที่มีสิทธิเดินทางเข้าอังกฤษ ก่อนเดินทางเข้าอังกฤษ ท่านจะต้อง

 • ตรวจโควิด-19 ภายใน 3 วันก่อนเดินทาง
 • จองแพ็กเกจกักตัวในโรงแรมที่รัฐบาลอังกฤษกำหนด
 • กรอกแบบฟอร์ม Passenger Locator Form

เมื่อเดินทางถึงอังกฤษ จะต้องเข้ากักตัวในโรงแรมที่กำหนด เป็นเวลา 10 วัน รวมทั้งตรวจเชื้อโควิด-19 สองครั้งระหว่างกักตัว (ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในแพ็กเกจแล้ว)

สามารถเดินทางเข้าอังกฤษได้โดยลงเครื่องที่สนามบินดังต่อไปนี้เท่านั้น

 • Heathrow Airport
 • Gatwick Airport
 • London City Airport
 • Birmingham Airport
 • Bristol Airport
 • Farnborough Airport
 • Biggin Hill Airport

อ่านรายละเอียดทั้งหมด รวมทั้งวิธีการจองโรงแรม ข้อปฏิบัติในโรงแรมที่กักตัว ค่าใช้จ่าย และการตรวจหาเชื้อได้ที่ https://www.gov.uk/…/booking-and-staying-in-a…

นักเรียนที่กำลังจะเดินทางไปเรียนต่อในสหราชอาณาจักร กรุณาติดต่อมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา เพื่อแจ้งวันเดินทาง และรับคำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการเข้าสหราชอาณาจักร และการกักตัว

รัฐบาลสหราชอาณาจักร จะทบทวนรายชื่อประเทศในกลุ่มสีต่าง ๆ เป็นระยะ และจะเปลี่ยนแปลงนโยบายตามสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศนั้น ๆ