จากกรณี “ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40” ที่เข้าเงื่อนไขรับเงินเยียวยา ตามมติ ครม. ในพื้นที่ 29 จังหวัดพื้นที่สีแดง แต่พลาดสิทธิในรอบแรก สามารถเข้ามาขอทบทวนสิทธิได้ตามช่องทาง ที่ทางประกันสังคมฯจัดไว้ ในวันที่ 1-30 ก.ย. 2564 ซึ่งเป็นเพียงการย้อนกลับไปพิจารณารายเดิม ที่พลาดการรับเงินเยียวยาในเดือนสิงหาคม

สำหรับวิธีการทบทวนสิทธิสามารถทำได้ดังนี้

1.โทรฯติดต่อหมายเลข 1506

2.ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพื้นที่สีแดงที่ตนเองอยู่

3.เตรียม “บัตรประจำตัวประชาชน” เพื่อแจ้งเลขประจำตัว 13 หลักแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันตัวตน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จการชำระเงินสมทบ ม.40

4.กรอกเอกสารฟอร์ม “แบบคำขอทบทวนสิทธิฯ” พร้อมทั้งกรอกข้อมูลรายละเอียดให้เรียบร้อย

5.นำเอกสารดังกล่าวไปส่งที่ประกันสังคมในเขตพื้นที่ตัวเองอยู่

ความคืบหน้าล่าสุด ประกันสังคม ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ต้องการทบทวนสิทธิ โดยสามารถพรินต์แบบฟอร์มออนไลน์จากนั้นนำไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคม หรือส่งทางไปรษณีย์ สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทาง

โดยสามารถดาวน์โหลด “แบบคำขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40” ได้ที่นี่ (คลิกดาวน์โหลดแบบคำขอทบทวนสิทธิฯที่นี่)