เมื่อวันที่ 4 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน จ.อุตรดิตถ์ มีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันสะสม 3,211 ราย เสียชีวิต 19 ราย โดยการติดเชื้อจากต่างจังหวัดลดลงแต่มีผู้ติดเชื้อในจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากรายงานวันที่ 3 ก.ย. พบผู้ติดเชื้อใหม่ 62 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 7 ราย ติดเชื้อในพื้นที่สถิติสูงสุด 55 ราย จากคลัสเตอร์โต๊ะสนุ้ก คลัสเตอร์ชุมชนหลัง ร.พ.ช. คลัสเตอร์ หมู่ 4 ต.บ้านแก่ง และคลัสเตอร์ หมู่ 1 ต.บ่อทอง โดยเฉพาะในชุมชนหลัง ร.พ.ช. ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 50 ราย คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.อุตรดิตถ์ จึงมีคำสั่งให้ปิดชุมชนเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-16 ก.ย.เพื่อยับยั้งการระบาด โดยให้เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ร่วมกับสาธารณสุข จ.อุตรดิตถ์ เป็นผู้บริหารจัดการควบคู่กับหน่วยงานในพื้นที่

นายสำราญ เอื้อจิรวาณิชย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ชุมชนหลัง ร.พ.ช. เป็นชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่ 91 ครอบครัว รวมประมาณ 246 คน หลังพบการระบาดโควิด เป็นวงกว้าง คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.อุตรดิตถ์ จึงมีคำสั่งปิดชุมชนเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด โดยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องอาหาร ยารักษาโรค แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้ทุกคน ซึ่งการปิดชุมชนครั้งนี้ ได้ร่วมมือกับฝ่ายปกครองและตำรวจในพื้นที่ควบคุม และปิดการเข้า-ออกชุมชนทั้ง 4 เส้นทาง ตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดีและขออภัยผู้ที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว ให้เลี่ยงใช้เส้นทางอื่นชั่วคราว จนกว่าจะครบการปิดชุมชน 14 วัน

สำหรับการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่นอกจากชุมชนหลัง ร.พ.ช.แล้ว ยังมีชุมชนที่มีผู้อาศัยอย่างหนาแน่นอีกหลายแห่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะเร่งดำเนินการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงเชิงรุกในชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้ที่สัมผัสกับผู้รับซื้อของเก่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคลัสเตอร์ต่างๆ เพื่อเร่งควบคุมการแพร่ระบาดโดยเร็ว