สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 12 ก.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 14,029 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,753 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 276 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,353,310 ราย หายป่วยกลับบ้าน 15,742 ราย หายป่วยสะสม 1,204,428 ราย กำลังรักษา 135,966 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 180 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 14,353 ราย