การแข่งขันยูยิตสู ในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 ที่ จ.กาญจนบุรี ชิงชัยจบสิ้นเรียบร้อย เมื่อวันที่ 17 ส.ค.

ทีมยูยิตสู จ.ชลบุรี เก็บไปทั้งสิ้น 2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง

โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ส.ค. เก็บเหรียญทองจาก ดูโอ้โชว์คู่ผสม น.ส.ภัครสมนต์ จีรัฎศิษฐ์ กับ นายวัฒนชัย สาคร ผนึกกำลังทำคะแนนเป็นอันดับ 1 รวม 41 คะแนน ชนะขอนแก่น ที่ทำได้ 40.5 คะแนน

เป็นเหรียญที่ 2 ในรายการนี้ของ วัฒนชัย ด้วย หลังจากได้เหรียญทองแดงประเภทจับล็อกบุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 62 กก.

ส่วนเหรียญอื่นของทีมยูยิตสู ชลบุรี เหรียญทอง ลลิตา ยืนนาน ประเภทต่อสู้บุคคลหญิงรุ่นไม่เกิน 52 กก.

เหรียญเงิน น.ส.ฐิตาพร ศรีสะอาด ได้ 2 เหรียญจาก ประเภทจับล็อกบุคคลหญิงรุ่น 63 กก. ขึ้นไป กับ จับล็อก Nogi บุคคลหญิงรุ่น 63 กก. ขึ้นไป, น.ส.กัญฐิมา ทองศรี ต่อสู้บุคคลหญิงรุ่น 63 กก.ขึ้นไป และ นายสุชานนท์ เขี้ยวบางยาง ประเภทจับล็อกบุคคลชายรุ่นไม่เกิน 85 กก.

อีก 2 ทองแดง น.ส.ลลิตา ยืนนาน ประเภทจับล็อกบุคคลหญิงรุ่นไม่เกิน 52 กก. และ น.ส.เตชินี สุรสีห์ ประเภทจับล็อกบุคคลหญิงรุ่นไม่เกิน 57 กก.