เมื่อวันที่ 13 ก.ย. นายพัลลภ สิงหเสนี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 9440/2564 สั่งปิดหัวหินซาฟารี แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในพื้นที่หมู่ 3 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน เป็นการชั่วคราว 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 12-26 ก.ย. โดยห้ามมิให้เข้า-ออกพื้นที่ ภายหลังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พบการติดเชื้อในกลุ่มพนักงานที่มีผลตรวจยืนยันแล้ว 28 คน จากพนักงานทั้งหมด 50 คน

จากการสอบสวนโรคเบื้องต้น คาดว่า การแพร่ระบาดโรคเกิดจากนักท่องเที่ยวที่เข้าไปใช้บริการ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด จึงห้ามนักท่องเที่ยวและบุคคลภายนอกเข้าใช้บริการ เว้นแต่เป็นความจำเป็นในการป้องกันดูแลรักษาและให้อาหารสัตว์ โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งมอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ ป้องกัน ควบคุมและค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงเพื่อเข้ารับการรักษาและการแยกกักตัว และให้ อบต.ทับใต้ ล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในหัวหินซาฟารีและบริเวณโดยรอบเพื่อป้องกันการระบาดโรค

ขณะที่สถานการณ์โรคโควิด-19 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ล่าสุด พบผู้ป่วยเพิ่ม 59 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,105 คน รักษาหายแล้ว 8,338 คน กำลังรักษา 1,208 คน