เมื่อวันที่ 17 ก.ย. ที่ จ.อุทัยธานี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักติดต่อกันมาหลายวัน ทางตอนเหนือของลุ่มน้ำตากแดด ทำให้ปริมาณน้ำไหลหลากลงสู่เขื่อนวังร่มเกล้า ของสำนักงานชลประทานจังหวัด ซึ่งกั้นแม่น้ำตากแดด ที่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.เมืองอุทัยธานี มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีระดับน้ำเหนือเขื่อน 4.86 ล้าน ลบ.ม. หรือ104.74%

เจ้าหน้าที่ต้องยกประตูระบายน้ำขึ้น เพื่อระบายน้ำไปทางด้านท้ายเขื่อน ในอัตรา 85.49 ลบ.ม./วินาที ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตร ในเขต อ.ทัพทัน และ อ.สว่างอารมณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่เหนือเขื่อน  ส่วนน้ำที่ระบายไปทางท้ายเขื่อนจะไหลหลากลงสู่แม่น้ำสะแกกรัง ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสะแกรัง เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้เตือนให้ชาวแพที่อยู่บริเวณแม่น้ำสะแกกรัง ได้ติดตามหรือเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังระบายน้ำบางส่วนส่งไปช่วยเหลือพื้นที่นาข้าวที่มีความต้องการน้ำ

 สำหรับปริมาณน้ำที่ไหลหลากลงมา ยังส่งผลดีให้โครงการแก้มลิงซึ่งอยู่เหนือเขื่อนวังร่มเกล้า มีความจุ 22.24 ล้าน.ลบ.ม. มีน้ำไหลเข้าปัจจุบัน 15.59 ล้าน.ลบ.ม. หรือ 70.10% ได้เก็บกักไว้เป็นน้ำต้นทุนใช้หากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง

ด้าน นายฐกร กาญจน์จิรเดช ผอ.โครงการชลประทาน จ.อุทัยธานี เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนทับเสลา อ.ลานสัก มีน้ำเก็บกัก 57.39 ล้าน ลบ.ม. หรือ 35.87% มีน้ำใช้การได้ 40.39 ล้าน ลบ.ม. หรือ 28.24% มีฝนตกน้ำไหลเข้าเมื่อวานที่ผ่านมา 0.96 ล้าน ลบ.ม. ไม่มีการระบายน้ำ สำหรับฝนที่ตกจะตกท้ายเขื่อนเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่เขื่อนห้วยขุนแก้ว อ.ห้วยคต มีน้ำเก็บกัก 20.33 ล้าน ลบ.ม. หรือ 39.10% ใช้การได้ 18.16 ล้าน ลบ.ม. หรือ 36.44% ระบายน้ำ 85.49 ลบ.ม./วินาที