เมื่อวันที่ 25 ก.ย. นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อม ว่าที่ร้อยตรีเดชพงศ์ นาคเสวี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ 2 บูรณาการร่วมกับตำรวจ สภ.เมืองเชียงใหม่ ลงพื้นที่ กำกับ ติดตามการดำเนินการตามมาตราการป้องกันและควบคุมโรคฯ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 127/2564 เรื่อง  มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 แบบบูรณาการ ข้อ 2 ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและพื้นที่ต่อเนื่อง​ รวมถึงร้านตามที่ได้รับการร้องเรียน ในพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ ทั้งสิ้น 6 แห่ง

ที้งนี้พบร้านฯ กระทำความผิด 1 แห่ง ชื่อ “ร้าน TTT tattoo Cafe” ตั้งอยู่เลขที่ 35 ถนนลอยเคราะห์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง โดยเปิดให้บริการและยินยอมให้มีนั่งบริโภคสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านและพื้นที่ต่อเนื่อง จึงได้จับกุมผู้ประกอบการ กล่าวหาว่า ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่  127/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 แบบบูรณาการ เป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยได้ยินยอมให้ลูกค้าบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและพื้นที่ต่อเนื่อง​

มีรายงานว่า ขณะที่ชุด ศปก.อ.เมืองเชียงใหม่​ เข้าตรวจสอบและจับกุมร้านดังกล่าว ผู้ใช้บริการที่นั่งดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้วิ่งหลบหนีไปได้ คงเหลือเพียงผู้ประกอบการ และจากการตรวจสอบบิลใบเสร็จ ณ บริเวณเคาน์เตอร์ของสถานประกอบการ พบว่า มีจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน จึงดำเนินการทำบันทึกจับกุม และนำตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ ดำเนินคดี