มีผู้เล่นหลายเจนกระโดดเข้ามา ซึ่งอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจ คือ ธุรกิจซ่อมบำรุงรถอีวี ล่าสุดบมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ หรือจีพีเอสซี แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. จับมือกับวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง เปิดโครงการอีวีวัน สตอป เซอร์วิส ต้นแบบแห่งแรกใน จ.ระยอง เพิ่มทักษะและความชำนาญให้ครู และนักศึกษาในการให้บริการซ่อมบำรุงจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้เป็นการรองรับการพัฒนาเป็นอาชีพ สร้างรายได้ และเปิดจุดชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาขนาด 5.5 กิโลวัตต์ เดินหน้าส่งเสริมการใช้ยานยนต์แห่งอนาคต สอดรับแนวทางการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี พ.ศ. 2603 มุ่งสู่การดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

“ปริญดา มาอิ่มใจ” รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร ระบุว่า ศูนย์ซ่อมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร และติดตั้งสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง จ.ระยอง เพื่อรองรับการขยายตัวการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง นำมาสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ และเพิ่มทักษะให้กับ ครู อาจารย์ และนักศึกษา ผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของจีพีเอสซี เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ และยังเป็นการลดมลพิษทางอากาศ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี สอดรับกับนโยบายของจีพีเอสซี ที่มีเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 2603 ควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม

 ด้าน “วีระชัย สมบัติกำไร” ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง กล่าวว่า การซ่อมบำรุงเป็นสิ่งจำเป็นต่อผู้ใช้รถดังกล่าว รวมถึงราคาการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นการจัดตั้งศูนย์ซ่อมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร จะสามารถรองรับการให้บริการซ่อมบำรุง และลดภาระค่าใช้จ่ายให้ชุมชนในพื้นที่ได้ อีกทั้งยังกระตุ้นการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจีพีเอสซี ได้สนับสนุนนวัตกรรม องค์ความรู้ และจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไปเป็นพี่เลี้ยงตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน จะเป็นต้นแบบของการพัฒนาทักษะของนักศึกษาอาชีวศึกษาแห่งแรกในจังหวัดระยอง ที่ให้บริการปรึกษา ซ่อมบำรุง เปลี่ยนแบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผ้าเบรก ล้อยาง ระบบไฟฟ้า ระบบจอแสดงผล กล่องควบคุมต่าง ๆ ให้กับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเตรียมบุคลากรรองรับเทคโนโลยีให้กับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และยังช่วยสร้างการตระหนักรู้แก่ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย ถึงผลดีในระยะยาวของยานยนต์ไฟฟ้าที่ภาครัฐให้การส่งเสริม.