สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 5 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 9,869 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,596 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 273 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,628,368 ราย หายป่วยกลับบ้าน 11,152 ราย หายป่วยสะสม 1,504,229 ราย กำลังรักษา 108,373 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 92 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 17,203 ราย