กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปรี แบน กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 2-4 ซม. มี 2-4 ใบที่ปลายลำ ใบ รูปหอกแกมขอบขนาน กว้าง 4-10 ซม. ยาว 8-20 ซม. ดอก ออกเป็นช่อบริเวณปลายยอด ยาว 3-6 ซม. มี 4-7 ดอก ขนาดบานกว้างประมาณ 1.5 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาว ตอนปลาย เรียวแหลม กลีบปากสีเหลืองอ่อน แยกออกเป็น 3 แฉก.