กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นสั้นมาก มีรากเกาะแนบกับเปลือกไม้ ใบ รูปไข่กลับแกมรีกว้าง 3.5-4.5 ซม. ยาว 10-12 ซม. ดอก ออกเป็นช่อจากโคนต้น ก้านช่อดอกยาว 10-15 ซม. มีดอกย่อย 5-10 ดอก ขนาดบานเต็มที่ 0.8-1 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาว หูกลีบปากสั้นสีเหลือง มีลายจุดสีน้ำตาล ปลายกลีบปากแผ่เป็นสามพู สีขาวมีแต้มเหลือง.