ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดลำปาง แถลงการณ์การแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่ “โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์” วันที่ 8 ก.ค. 64

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยผลการควบคุมโรคกรณีพบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ ซึ่งมีการตรวจนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนแบ่งเป็นกลุ่มที่พักอาศัยในโรงเรียนจำนวน 308 ราย ผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 จำนวน 36 ราย 

ในกลุ่มนี้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 270 ราย สำหรับกลุ่มที่ไม่ได้พักอาศัยในโรงเรียนได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 108 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด

จังหวัดลำปางมีมาตรการในการดำเนินการในกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

1.กลุ่มผู้ติดเชื้อทั้ง 41 ราย เป็นครู 2 ราย (ไม่มีอาการ) และนักเรียน 39 ราย (มีอาการเล็กน้อย 18 ราย) ผู้ติดเชื้อทั้งหมดได้รับการรักษา ณ โรงพยาบาลสนามภายในโรงเรียน และในวันนี้จะได้รับการตรวจเอกซเรย์ปอดทุกราย

2. กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้ง 270 ราย ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และให้แยกกักตัวอย่างเคร่งครัดในบริเวณที่กำหนดไว้

3. กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ผลการตรวจหาชื้อเป็นลบ ให้แยกกักตัวในบริเวณที่กำหนด และสังเกตอาการตัวเอง ทั้งนี้จะมีการตรวงหาเชื้อซ้ำในวันที่ 14 ก.ค. 64 อีกครั้งหนึ่ง

4. กลุ่มที่ไม่ได้พักอาศัยในโรงเรียนให้แยกกักตัวที่บ้านอย่างเคร่งครัดเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน (Home Quarantine) คือ ไม่ออกจากบ้าน หลีกเลี่ยงการพูดคุยหรือใกล้ชิดผู้อื่น ไม่รับประทานอาหารและไม่ใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น ขณะอยู่ในบ้านให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลา หากมีอาการไข้ คลื่นไส้ ท้องเสีย ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว อาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ คัดจมูก น้ำมูกไหล หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ จมูกไม่ได้กลิ่น ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที

ทั้งนี้ เด็กทั้งพมดได้รับการดูแลเฝ้าระวังจากบุลลากรทางการแพทย์ หากป่วยจะได้รับการรักษาทันที ขอให้ผู้ปกครองมั่นใจในระบบการฝ้าระวังและการดูแลรักษา หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน ศูนย์โควิด-19 จังหวัดลำปาง โทร 093 140 8023 ได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.