เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. นางวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับอำเภอ ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) เมื่อวานนี้ (9 มิ.ย.) ว่า การจัดการเลือก สว. ในพื้นที่ 50 เขต ของกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ละเขตมีจำนวนผู้ได้รับการเลือกระดับอำเภอไม่เท่ากัน เนื่องจากแต่ละเขตมีผู้สมัครไม่เท่ากัน และบางเขตผู้สมัครไม่ครบทั้ง 20 กลุ่มอาชีพ โดยเขตเดียวที่มีผู้สมัครครบทั้ง 20 กลุ่มอาชีพ คือ เขตบางกะปิ และเป็นเขตที่มีผู้สมัครสูงที่สุดคือ 99 คน

ทั้งนี้ผลการเลือก สว. ปรากฏว่า ทั้ง 50 เขต มีผู้ที่ผ่านการเลือกระดับอำเภอ เพื่อเป็นตัวแทน 20 กลุ่มอาชีพ เข้าไปเลือกระดับจังหวัด จำนวน 1,634 คน โดยการเลือก สว. ระดับจังหวัด จะมีขึ้นในวันที่ 16 มิ.ย. 67 ณ ห้องแกรนด์บอลรูมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เขตหลักสี่ ซึ่งในวันดังกล่าวจะทำการเลือกผู้สมัครแต่ละกลุ่มอาชีพทั้ง 20 กลุ่ม ให้เหลือกลุ่มละ 2 คน รวม 40 คน เพื่อเป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานคร เข้าสู่การเลือก สว. ระดับประเทศ ในวันที่ 26 มิ.ย. 67 และจะมีการประกาศผลการเลือก สว. ในเดือน ก.ค. 67 ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในการเลือก สว. ระดับอำเภอ ของกรุงเทพมหานคร นั้น มีบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในกลุ่มอาชีพต่างๆ รวมทั้งผู้ที่เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ในกลุ่มอาชีพของตนเอง ผ่านการคัดเลือกมาหลายคน เช่น เขตราชเทวี นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. กลุ่ม 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์

เขตพระนคร ดร.นันทนา นันทวโรภาส คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง ม.เกริก กลุ่ม 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม

เขตหลักสี่ นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ได้รับเลือกในกลุ่ม 4 กลุ่มการสาธารณสุข

เขตพระโขนง ดร.เมธวิน กิติคุณ ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร สภาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการดิจิทัล เทคโนโลยี ทำโครงการระดับประเทศ และ ระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรมด้านอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) และ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Google for Education) สำหรับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ กลุ่ม 13 กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การสื่อสารการพัฒนานวัตกรรม

เขตปทุมวัน นายสันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตนายตำรวจ นายสนธิญา สวัสดี กลุ่มอื่นๆ, เขตยานนาวา นายพงศกร มหาเปารยะ ดารานักแสดง กลุ่ม 16 กลุ่มศิลปะ ดนตรี บันเทิง กีฬา เป็นต้น.