สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 9 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 10,630 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,563 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 67 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,671,204 ราย หายป่วยกลับบ้าน 10,542 ราย หายป่วยสะสม 1,544,906 ราย กำลังรักษา 110,128 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 73 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 17,607 ราย