สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 12 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 9,445 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,244 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 201 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,701,501 ราย หายป่วยกลับบ้าน 11,452 ราย หายป่วยสะสม 1,576,929 ราย กำลังรักษา 108,174 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 84 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 17,835 ราย