เมื่อวันที่ 19 ต.ค. ที่บริเวณลานจอดรถ หน้าประตู 2 เขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นางสุนีย์ ภูติวณิชย์ นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี ร่วมกับผู้ประกอบการรถบรรทุก จัดกิจกรรม ‘Truck Power’ เพื่อเรียกร้องและยื่นข้อเสนอแนะ 5 ข้อ มุ่งเน้นในเรื่องของการตรึงราคาน้ำมันดีเซล (B7 หรือ B6) ราคาขายปลีก 25 บาท/ลิตร ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มี นายอภิชาต คงถอด ปลัดอำเภอศรีราชา พ.ต.อ.จิราวัฒน์ ศักดิ์ศรีวัฒนา ผกก.สภ.แหลมฉบัง นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าสังเกตการณ์ รวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด

วิทยุสั่งการด่วนรับมือ ‘Truck Power’ เคลื่อนขบวนจี้รัฐแก้น้ำมันแพง

ทั้งนี้ พ.ต.อ.จิราวัฒน์ ผกก.สภ.แหลมฉบัง ได้อ่านประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 15/2564 ที่ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องด้วยพื้นที่ใน จ.ชลบุรี ยังคงเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด อย่างไรก็ตามหากผู้ร่วมชุมนุมมีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีลักษณะที่อาจจะเป็นความผิดดังกล่าว จึงขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งยุติกิจกรรม ภายใน 30 นาที โดยทันที

ด้าน นางสุนีย์ ภูติวณิชย์ นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี กล่าวว่า ทางสมาคมฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการชุมนุมในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมโดยสงบ และก่อนที่จะเริ่มกิจกรรม ได้มีแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ โดยข้อเรียกร้องของทางสมาคมฯ ประกอบด้วย 5 ข้อ

1. ขอให้รัฐบาลและกระทรวงพลังงาน ตรึงราคาน้ำมันดีเซล (B7 หรือ B6) ราคาขายปลีก 25 บาท/ลิตร เป็นระยะเวลา 1 ปี ในช่วงสถานการณ์วิกฤติไวรัสโควิด-19 วิกฤติสภาวะเศรษฐกิจ และวิกฤติอุทกภัย ภัยพิบัติต่างๆ จนกว่าสถานการณ์ต่างๆ จะคลี่คลาย

2. ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยหารายได้จากส่วนอื่นๆ มาทดแทน 3. ปรับโครงสร้างราคาน้ำมันให้เป็นธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เอาเปรียบประชาชนและผู้บริโภคน้ำมันในระบบผูกขาด ตัดตอนจนเกินไป 4. ราคา ณ โรงกลั่น ต้องเท่ากับราคาสิงคโปร์ ที่ใช้เป็นฐานอ้างอิงน้ำมันสำเร็จรูป (ราคา ณ โรงกลั่นต้องเท่ากัน) และ 5. ในสถานการณ์วิกฤติต่างๆ ต้องลดค่าการตลาดลงกึ่งหนึ่ง เพราะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันแพงเกินไป และเป็นการผลักภาระและสร้างกำไรทางธุรกิจที่ขาดหลักจริยธรรม และคุณธรรมทางธุรกิจกึ่งผูกขาด