สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 27 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่อีก 8,452 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,846,452 ราย หายป่วยกลับบ้าน 8,449 ราย หายป่วยสะสม 1,730,871 ราย กำลังรักษา 98,096 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 57 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 18,922 ราย