ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางราง (ขร.) แจ้งว่า ในช่วงสัปดาห์แรกของการทำงาน ตั้งแต่วันที่ 1-5 พ.ย.64 หลังการประกาศเปิดประเทศ พบว่า จำนวนผู้โดยสารในระบบขนส่งทางราง ทั้งรถไฟระหว่างเมือง, รถไฟฟ้า MRT, รถไฟฟ้า BTS, รถไฟชานเมืองสายสีแดง และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (ARL) มีอัตราสูงขึ้น เฉลี่ยวันละประมาณ 6 แสนคน/วัน ซึ่งเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าการประกาศเปิดประเทศท ผู้โดยสารจะมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 3-4 แสนคน/วัน จึงเห็นได้ชัดว่าการที่รัฐบาลเปิดให้ทำกิจกรรมต่างๆ ได้แล้วนั้น ระบบขนส่งทางรางมีผลต่อการเดินทางในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก และ ขร. คาดว่าหลังจากนี้จำนวนตัวเลขผู้โดยคงจะมีการอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ ขร. ยังมีการออกประกาศมาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางรางภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องเพื่อให้หน่วยงานผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางยังคงคุมเข้มเรื่องมาตรการความปลอดภัยให้ผู้มาใช้บริการระบบขนส่งทางราง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้โดยสารให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขและ ขร. อาทิ สวมหน้ากากตลอดการเข้าใช้ระบบขนส่งทางราง เว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อยู่สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19