เมื่อวันที่ 14 พ.ย. ที่บริเวณสวนสนอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมืองจ.กระบี่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ นายปราโมทย์ แก้วนาม หน.อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าสำรวจติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมสถานที่ต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งมีกำหนดการเดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ต้อนรับนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ พบผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและผู้นำท้องถิ่น ณ บริเวณสวนสนอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุม ครม.สัญจร ระหว่างวันที่ 15-16 พ.ย.นี้ ที่โรงแรมโซฟิเทล โภคีธารา ต.อ่าวหนองทะเล อ.เมืองกระบี่ ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตั้งเวที และซุ้มนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ มีความคืบหน้าไปกว่า 90%

นายพุฒิพงศ์ กล่าวถึงความพร้อมในการต้อนรับนายกฯ และคณะ ว่า ขณะนี้ทางจังหวัดได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วกว่า 95% ทั้งเรื่องสถานที่และมาตรการด้านความปลอดภัย โดยทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และการที่นายกฯ และคณะ ได้เลือกจังหวัดกระบี่เป็นสถานที่จัดการประชุม ครม.สัญจร ก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับจังหวัดกระบี่ ในการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วย

ผวจ.กระบี่ กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการที่จะเสนอ ครม.สัญจร เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน (กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง ระนอง และสตูล) มี 6 โครงการ รวมงบประมาณ 2,330,694.200 บาท ประกอบด้วย 1.โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพศูนย์สั่งการและระบบการแพทย์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันงบประมาณ 691,559,600 บาท 2.โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร-ท่องเที่ยวปากคลองจิหลาด รองรับการเข้าถึงระบบขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตามมาตรฐานสากล (Friendly Design) งบประมาณ 35,000,000 3.โครงการกิจกรรมเทศกาลการท่องเที่ยว (Festival) และกิจกรรมกีฬาเชิงการท่องเที่ยว (SportsEvent) เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดกระบี่ 2565-2567 งบประมาณ 31,000,000 บาท 4.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะและแปรรูปผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรตามมาตรฐานอาหารฮาลาล งบประมาณ 591,134,600 บาท และ5.โครงการพัฒนาการประมงในอ่าวพังงา (ภูเก็ต พังงา กระบี่) อย่างยั่งยืน (2566-2570) (Andaman Sustainable Fisheries Development Project, 2022-2026) (บ่อปลายักษ์) งบประมาณ 892,000,000 บาท

ผวจ.กระบี่ กล่าวอีกว่า ประเด็นหลักๆ ในพื้นที่ก็คือเรื่องความเชื่อมั่นของการท่องเที่ยว ซึ่งทางจังหวัดพยายามที่จะสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยทั้งทางบก ทางน้ำ และและทางอากาศ รวมทั้งระบบสาธารณสุข และโครงสร้างพื้นฐาน ในการเชื่อมโยงการคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ส่วนระบบการขนส่ง นอกจากการขนคนแล้ว จังหวัดกระบี่มีสนามบินานาชาติ ซึ่งจะเป็น Cargo Hub ในอนาคตได้ สามารถกระจายสินค้าจากจังหวัดกระบี่ไปจังหวัดใกล้เคียง เช่น ผลผลิตการเกษตร สัตว์น้ำ และสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง ในทุกภูมิภาคของประเทศและในอานาคตจะมีการส่งออกไปต่างประเทศด้วย ทั้งนี้ต้องเข้าใจว่าจังหวัดกระบี่ไม่สามารถจะยืนอยู่ได้ด้วยเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวจะต้องมีภาคการเกษตรด้วย ซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กัน ซี่งได้ขอให้ภาครัฐส่งเสริมในเรื่องการเกษตร เช่น การประมง สุกร เลี้ยงแพะ นอกจากการส่งเสริมอาชีพแล้วยังสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการทำผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลด้วย ขอให้ทุกคนช่วยกันให้ความร่วมมือก้าวไปช้าๆ อย่างมั่นคงและยั่งยืน.