สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 16 พ.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 5,947 ราย เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 5,894 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 53 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 2,001,837 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,943 ราย หายป่วยสะสม 1,891,026 ราย กำลังรักษา 92,105 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 62 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 20,143 ราย