สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 21 พ.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 7,006 ราย เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 6,235 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 771 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 2,035,718 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,591 ราย หายป่วยสะสม 1,929,497 ราย กำลังรักษา 87,271 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 29 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 20,387 ราย