นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 5 ธ.ค.64 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณพื้นที่สนามม้านางเลิ้งเดิม  

กรมเจ้าท่า ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ ท่าเทียบเรือต่างๆ ในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองแสนแสบ โดยจัดเรือข้ามฟากให้บริการจำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ 1.เส้นทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กรมเจ้าท่าให้บริการเรือข้ามฟากฟรี 3 ท่าเรือสำหรับประชาชนฝั่งธนบุรี ที่จะข้ามไปฝั่งท้องสนามหลวง ได้แก่ท่าช้าง-ท่าเรือวัดระฆัง-ท่าเรือวัดอรุณ ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. เรือข้ามฟากเอกชน ให้บริการ 3 เส้นทาง ได้แก่ ท่าเรือวังหลัง-ท่าพระจันทร์ เวลา 06.00-18.00 น. ท่าเรือวัดระฆัง-ท่าช้าง เวลา 06.00-18.00 น. และท่าวังหลัง-ท่ามหาราช เวลา 10.00-20.00 น. ส่วนเรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการจากท่าน้ำนนทบุรี ถึงท่าเรือวัดราชสิงขร ในวันที่ 5 ธ.ค.64 (วันพ่อแห่งชาติ) เวลา 12.00-17.00 น. ทุก 60 นาที และวันที่ 6 ธ.ค.64 (วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ) เวลา 08.00-17.00 น.  

นายภูริพัฒน์ กล่าวต่อว่า 2.เส้นทางฝั่งคลองแสนแสบ ให้บริการตั้งแต่ท่าเรือประตูน้ำ-ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ ในวันที่ 5-6 ธ.ค.64 ตั้งแต่เวลา 12.00-18.00 น. สำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 ที่ในหลวงและพระราชินี จะทรงเสด็จไปทำพิธีวางศิลาฤกษ์ฯ มีเนื้อที่ทั้งหมด 279 ไร่ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้งานตามพระราชดำริ ภายใต้แนวคิด “สวนแห่งความสุข และความยั่งยืน” ทั้งยังสร้างเป็นสวนสาธารณะเพื่อมอบให้แก่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ พร้อมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมราชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมและใช้บริการในปี 67 

ทั้งนี้กรมเจ้าท่า และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคม ด้านความปลอดภัย และมาตรการทางด้านสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรองรับประชาชนที่จะมาเข้าร่วมพิธีฯ และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ โดยกรมเจ้าท่า ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ฯ ดังกล่าวในวันที่ 5 ธ.ค.64 เวลา 16.00 น. ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยขอให้ร่วมกิจกรรมด้วยความปลอดภัยตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดต่อไป