สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 26 ธ.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 2,532 ราย เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 2,509 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 23 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 2,181,107 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,771 ราย หายป่วยสะสม 2,125,102 ราย กำลังรักษา 35,862 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 22 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 21,580 ราย