สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 4 ม.ค. ว่า คณะกรรมการอาหารและยา ( เอฟดีเอ ) มีมติเมื่อวันจันทร์ อนุมัติเป็นกรณีฉุกเฉิน ให้ผู้มีอายุ 12-15 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค เข็มที่สาม และการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้มีอายุ 5-11 ปี “เฉพาะที่มีปัญหาด้านระบบภูมิคุ้มกัน” สามารถรับวัคซีนเข็มที่สามของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค


นอกจากนี้ เอฟดีเอยังมีมติย่นระยะเวลาการฉีดวัคซีนเข็มที่สามของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค ห่างจากวัคซีนเข็มที่สองนานไม่ต่ำกว่า 5 เดือน จากเดิมคือ 6 เดือน ส่วนการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโมเดอร์นาครบแล้ว ยังคงให้เว้นระยะเวลา 6 เดือนตามเดิมก่อน ปัจจุบัน 62% ของชาวอเมริกันได้รับวัคซีนครบแล้ว และประมาณ 1 ใน 3 ของจำนวนดังกล่าว เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้ว


ทั้งนี้ การลงมติของเอฟดีเออ้างอิงตามผลการศึกษาในโลกจริงของอิสราเอล ซึ่งศึกษาประสิทธิภาพการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่สามของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค ในกลุ่มตัวอย่างประมาณ 6,300 คน ทิ้งช่วงอย่างน้อย 5 เดือนจากเข็มที่สอง.

เครดิตภาพ : REUTERS