เมื่อวันที่ 23 ก.พ. ที่สำนักงานสาธารณสุข จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น มีมติในการยกระดับการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เข้มงวดมากขึ้นตามที่ ศบค. ได้ประกาศให้สถานการณ์ดังกล่าวอยู่ในระดับที่ 4 ดังนั้น แนวทางการรับมือ ควบคุม และป้องกันจังหวัดจึงมีมติในภาพรวมด้วยการแต่งตั้งกุมารแพทย์เพื่อดูเด็กที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนในกลุ่ม 5-11 ปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยเฉพาะเด็กที่มีโรคประจำตัวอาจจะสุ่มเสี่ยงต่ออาการที่ไม่พึงประสงค์ โดยขอให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงความห่วงใยและความตั้งใจในการที่รัฐบาลและจังหวัดเน้นหนักในการให้ทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุได้อย่างรวดเร็ว

“ขณะเดียวกันได้ขอความร่วมมือในการจัดงานประเพณีต่าง ๆ โดยเฉพาะงานศพที่ขอความร่วมมือให้จัดงานไม่เกิน 3 วันตั้งแต่วันสวดอภิธรรมไปถึงการฌาปนกิจ รวมแล้วไม่อยากให้เกิน 3 วัน เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากแนวทางการสอบสวนโรคพบว่าการจัดประเพณีต่าง ๆ หรืองานสวดศพเป็นจุดที่มีการแพร่กระจายมาก ดังนั้นจึงต้องกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน นอกจากนี้ ยังคงมีการขอความร่วมมือจากส่วนราชการ ให้บริหารกำลังคนในรูปแบบของการเวิร์กฟรอมโฮม แต่อย่าให้เสียประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่สำคัญที่สุด เพื่อให้การทำงานมีการสอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข ที่ยกระดับให้เป็นระดับ 4 ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงมีการปรับคำสั่งที่ 58 และ 63 ของจังหวัดขอนแก่น โดยขอความร่วมมือกับประชาชนที่จะจัดงานต่าง ๆ ถ้าเกิน 50 คนต้องขออนุญาตทางอำเภอเพื่อตรวจมาตรการต่าง ๆ ต้องมีการเข้มงวดมากขึ้น ถ้าต่ำกว่า 50 ไม่เป็นไร”

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการจัดงานมหกรรมหรือการรวมกลุ่มคนในรูปแบบต่าง ๆ เห็นชอบให้หัวหน้าส่วนอนุญาตการจัดงานได้ไม่เกิน 200 คน จากเดิมกำหนดไว้ที่ 500 คน ดังนั้นหากจำเป็นต้องจัดงานเกิน 200 คน จะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและในส่วนของพื้นที่บลูโซน เดิมเคยอนุญาตให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในเขต อ.อุบลรัตน์ เปือยน้อย และเวียงเก่า ขอให้มีการงดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อีกครั้ง ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 8 มี.ค. หรือในห้วงระยะเวลา 14 วัน

“มาตรการที่เข้มงวดดังกล่าว เพื่อให้สอดรับกับส่วนกลางที่ยกระดับเป็นระดับ 4 และอีกส่วนเป็นการแพร่ระบาดในพื้นที่ในอัตราที่สูงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ทุกประเด็นได้มีการประชุมพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกคนได้มีความปลอดภัยในสุขภาพอนามัย โดยหวังว่าจะเข้าใจมาตรการต่าง ๆ ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้ประกาศออกมา และขอความร่วมมือกับทุกคน หากสถานการณ์คลี่คลายได้ในทางที่ดี เราจะมีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ในส่วนที่มีการอนุมัติให้จัดงานไปแล้วก็ดำเนินการได้ภายใต้มาตรการเดิม แต่จะมีผลกระทบกับการจัดกิจกรรมใหม่เท่านั้นที่จะมาขออนุญาต ตามประกาศที่มีผลบังคับใช้ทันทีภายใน 14 วันต่อจากนี้”