กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำต้นรูปทรงกระบอก แบนและแข็ง ยาวได้ถึง 30 ซม. ห้อยลง มีกาบใบหุ้มลำต้น ใบ จำนวนมาก ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบแบนด้านข้าง หนาและอวบนํ้า สีเขียวถึงสีเขียวแกมม่วงแดง รูปใบหอก กว้าง 0.7-2 ซม. ยาว 3.5-6 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกที่ซอกใบ จำนวน 1-2 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 1 ซม. สีเขียวอ่อนแกมเหลือง มีจุดสีม่วงเล็ก ๆ บริเวณโคนกลีบเลี้ยงและกลีบปาก กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปสามเหลี่ยม กว้าง กลีบดอกรูปไข่แกมขอบขนาน กลีบปากรูปพัดแคบ ขอบที่โคนกลีบปากสีม่วงแดง ปลายกลีบแยกเป็น 2 พู ขอบกลีบหยักเป็นคลื่น.