เมื่อวันที่ 22 ก.ค. ที่ สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายวชิรวิชญ์ มามะมูนา อายุ 18 ปี ชาว จ.สงขลา นักศึกษาปี 1 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าแจ้งความกับ ร.ต.อ.สุชาติ แก้วรัตน์ รองสว.สอบสวน โดยนำหลักฐานเป็นสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ฉบับ มาแสดงเพื่อดำเนินคดีกับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทำให้ตนได้รับความเสียหาย หรือโดยทุจริตเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองในเรื่องรวบอำนาจไว้เองคนเดียวเพื่อความได้เปรียบทางการเมืองและเพื่อประโยชน์ให้ผู้อื่นในการทำธุรกิจค้าขายหน้ากากอนามัยหรือให้บริการในการฉีดวัคซีนหรือตรวจรักษาในราคาแพง เป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 และเข้าลักษณะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 172

นายวชิรวิชญ์ กล่าวว่า การแจ้งความดำเนินคดี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี ผู้รับผิดชอบบริหารจัดการปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายและทุจริตต่อหน้าที่เป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ได้ทวีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยเพิ่มกว่า 9,000 คน ต่อวัน ในจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นมีประชาชนส่วนหนึ่งที่ไม่ได้รับการป้องกันดูแลรักษาและถูกปล่อยปละละเลยทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่การป้องกันการติดเชื้อ การรักษา การรอคอยจนมีอาการสาหัสและตายคาบ้านพักเป็นจำนวนมากและเป็นต้นเหตุการแพร่ระบาดด้วย ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากการไม่ทำหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์ ในฐานะนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ต้องดูแลรักษาประชาชนทุกคนฟรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 47 และในฐานะที่ออกประกาศให้อำนาจของรัฐมนตรีตามกฎหมาย 31 ฉบับ มารวมอยู่ที่ตนเองเพียงคนเดียว

โดยการปล่อยปละละเลยของพลเอกประยุทธ์ ทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายดังนี้ 1.ต้องซื้อหน้ากากอนามัยด้วยตัวเอง 2.ไม่จัดรถไปรับผู้ป่วย บางคนต้องจ้างรถไปเอง บางคนต้องรอจนตายคาบ้านพัก บางคนมีอาการป่วยหนักและไปตายที่โรงพยาบาล 3.ไม่จัดแพทย์พยาบาลไปดูแลรักษาขณะรอรถไปรับที่บ้านหลายวัน 4.ไปขอตรวจเชื้อหรือขอเข้ารักษาที่โรงพยาบาลก็ไม่รับตรวจหรือรักษา เมื่อรัฐไม่มีวัคซีนเพียงพอทำให้ต้องไปใช้บริการจากโรงพยาบาลเอกชนและต้องจ่ายค่ารักษาในราคาแพง ซึ่งตนเป็นผู้ได้รับความเสียหายตามที่ต้องซื้อหน้ากากอนามัยด้วยตัวเอง จึงเข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์ ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้และจะนัดสอบปากคำนายวชิรวิชญ์ อีกครั้ง