วันที่ 23 ก.ค. เจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดโรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ หมู่ 11 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง เพื่อเตรียมตั้งเป็นรพ.สนามชั่วคราวรับผู้ป่วยโควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่ ที่มีผู้ติดเชื้อวันละไม่ต่ำกว่า 50 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมติดเชื้อถึง 42 ราย ขณะที่เจ้าหน้าที่พบว่ารพ.กงหราในพื้นที่มีขนาดเล็กรับผู้ป่วยได้ไม่เกิน 40 คน ด้านรพ.ใกล้เคียงก็ยังเตียงไม่พอกับผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น จึงต้องนำโรงเรียนมาตั้งเป็นค่ายทหาร พร้อมกับเร่งตรวจหาเชื้อผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง

โดยวันนี้เก็บตัวอย่างผู้ติดเชื้อไป 200 ราย รวม 5 วันตรวจเชื้อผู้เสี่ยงสูงแล้วถึง 1,050 ราย โดยวันนี้ผู้ติดเชื้อในจ.พัทลุงพบผู้ติดเชื้อสูงถึง 124 ราย มากที่สุด โดยอ.กงหรามีผู้ติดเชื้อถึง 63 รายและมีผู้ต้องขังในเรือนจำติดเชื้อเป็นรายแรกของจ.พัทลุงแล้ว